Lesovereenkomst

Lesafspraken

In meer dan 30 jaar lespraktijkervaring is me duidelijk geworden dat het ons beiden dient om een aantal afspraken in een lesovereenkomst vast te leggen. Zodat je weet waar je voor kiest en een prettige samenwerking en wederzijds vertrouwen door zakelijke helderheid worden gedragen.
Bij de start van onze samenwerking ondertekenen we gezamenlijk een lesovereenkomst en verbinden ons dus wederzijds aan de hieronder omschreven afspraken.
Mochten er na lezen vragen zijn, neem dan gerust contact met me op.

Lesovereenkomst

Lesfrequentie en lesduur:

Een lesjaar omvat 38 lesweken met wekelijkse of tweewekelijkse lessen van een half uur, 40 minuten, drie kwartier of een uur.
(Tijdens de schoolvakanties is er geen les)

Afzegging:

Wanneer een les 5 dagen tevoren door de leerling (ouder) wordt afgemeld kan deze verzet worden naar een andere tijd binnen die week (bij tweewekelijkse lessen: binnen die twee weken). In alle andere gevallen van afmelding vervalt de les en komt deze voor rekening van de leerling (ouder). Twee maal per jaar organiseer ik een inhaaldag en kan er een door overmacht gemiste les worden ingehaald.
Van de kant van de lerares mag er wegens ziekte tweemaal per jaar een les uitvallen zonder inhaal of restitutieverplichting. In alle andere gevallen van afmelding door de lerares worden de lessen ingehaald, vervangen of terugbetaald c.q. verrekend met de volgende nota.

Opzegging:

We verbinden ons beiden in principe voor het hele lesjaar, maar er zijn natuurlijk altijd omstandigheden die maken dat de lessen tussentijds worden stopgezet. Dit kan per 1 januari en 1 april (gelieve 1 maand tevoren aan te kondigen). Wanneer een lesjaar niet wordt afgemaakt volgt er een herberekening van het lesgeld (met terug- of nabetaling) omdat de lessen niet evenredig over het lesjaar verdeeld zijn.
Opzeggingen voor het volgende lesjaar gelden per 1 september (graag voor de zomerstop deze opzegging aankondigen).
Bij starten van de lessen midden in het jaar of vanwege de leeftijd van de leerling, kan er een proefperiode worden afgesproken.

Betaling:

De lesprijzen zijn opgebouwd uitgaande van een uurprijs van € 44,30 voor leerlingen tot 21 jaar en € 49,- voor leerlingen vanaf 21 jaar. De lesprijs wordt vermenigvuldigd met het aantal lessen en dit totaalbedrag kan naar wens verdeeld worden over 2 halfjaarlijkse, 4 kwartaal of 12 maandelijkse termijnen.
Voor betaling van de lessen per kwartaal, half jaar of jaar ontvangt de leerling/ouder facturen.
Bij maandelijkse termijnbetaling wordt het afgesproken termijnbedrag voor de eerste van de betreffende maand overgemaakt op het rekeningnummer van Yluma (van de leerling wordt verwacht dat hij/zij zelf zorg draagt voor een automatische overschrijving).
Tijdens vakanties loopt de termijnbetaling door omdat de maandelijkse betaling een termijn is van het totaalbedrag.
Wanneer men zich niet houdt aan de betalingsafspraak ontvangt men een herinnering. Bij het versturen van meerdere herinneringen worden er administratiekosten berekend.
(Voor de procedure bij eventuele betalingsachterstanden klik hier).

Tarieven:

Tarieven Individuele lessen tot 21 jaar:
half uur/week: € 70,- per maand, € 210,- per kwartaal, € 420,- per half jaar of € 840,- per jaar. 
drie kwartier/2 weken: € 52,50 per maand, € 157,50 per kwartaal, € 315,- per half jaar, of € 630,- per jaar.
heel uur/2 weken: € 70,- per maand, € 210,- per kwartaal, € 420,- per half jaar of € 840,- per jaar.

Tarieven Individuele lessen vanaf 21 jaar:
half uur/week: € 77,50 per maand, € 232,50 per kwartaal, € 465,- per half jaar of € 930,- per jaar
drie kwartier/2 weken: € 58,- per maand, € 174,- per kwartaal, € 348,- per half jaar of € 696,- per jaar.
heel uur/2 weken: € 77,50 per maand, € 232,50 per kwartaal, € 465,- per half jaar of € 930,- per jaar

Strippenkaarten:
Volwassen leerlingen die niet wekelijks/tweewekelijks les willen nemen of niet gebonden willen zijn aan de schoolvakanties, kunnen kiezen voor incidentele lessen per strippenkaart.
Hiervoor wordt geen lesovereenkomst gemaakt en de lessen worden per keer afgesproken. De prijzen hiervoor liggen wat hoger dan de reguliere lesprijzen.
Een strippenkaart van lessen van drie kwartier (leerlingen vanaf 21 jaar):
5 strippen € 190,- en 10 strippen € 375,-.
Soms kiezen ook ouders/jongeren voor een periode gitaarles per strippenkaart.
Een strippenkaart van lessen van drie kwartier (voor leerlingen tot 21 jaar):
5 strippen € 175,- en van 10 strippen € 345,-

Kortingen:

Voor Gelrepas houders is er per cursusjaar een budget beschikbaar dat je bij mij kunt besteden.
Dit budget verschilt per gemeente. Kijk hiervoor op www.gelrepas.nl.

Vakanties:

De vakanties zijn afgestemd op de schoolvakanties van het basisonderwijs/voortgezet onderwijs in de regio Zuid. Een overzicht met de vakantiedata vind je hier.

Contactgegevens

Elke Wong Lun Hing
De Moestuin 3
6891 CV Rozendaal
welkom@yluma.nl
wahine@yluma.nl

KvK 09191113

BTW-ID NL001855762B63

Yluma Wondercoaching