Betalingsachterstand

Procedure bij betalingsachterstand

Het is begrijpelijk dat mensen soms tijdelijk in een uitzonderlijke financiële situatie belanden.
Daarom ben ik bereid in zulke situaties samen naar een oplossing te zoeken en evt. andere betalingsregelingen af te spreken. Het is dan wel nodig daar vóórdat een betalingsachterstand ontstaat contact met mij over op te nemen. Wanneer een betalingachterstand eenmaal ontstaan is geldt de hieronder beschreven procedure.

Afspraak lesovereenkomst bij gitaarlessen

In de lesovereenkomst staan twee vormen van betaling van het lesgeld omschreven:
– maandelijkse termijnbedragen die steeds per de 1e van de betreffende maand betaald worden, met een door de leerling/ouder geregelde automatische overschrijving.
– kwartaal of halfjaarlijkse facturen die vóór de op de factuur vermelde datum betaald worden.
De leerling/ouder maakt een keuze uit deze vormen en deze afspraak wordt met een handtekening bevestigd. Daarmee verbindt de leerling zich aan deze afspraak en vertrouw ik er op dat deze wordt nagekomen.

Afspraak coaching/healingsessie

Wanneer er een afspraak is gemaakt voor een coaching/healingsessie is men hiervoor betalingsplichtig tenzij de afspraak minimaal 48 uur tevoren wordt afgebeld. Men ontvangt naderhand een factuur waarin wordt vermeld binnen welke termijn deze betaald moet worden. Wordt deze termijn overschreden dan ontvangt men een betalingsherinnering.

Herinneringen

Wanneer op de afgesproken datum het bedrag niet ontvangen is wordt er na een week een herinnering gestuurd met de vraag het bedrag alsnog binnen 8 of 14 dagen te betalen.
Wanneer na het verstrijken van deze termijn het bedrag nog niet betaald is wordt er een 2e herinnering verstuurd waarbij het verschuldigde bedrag met € 5,- administratiekosten wordt verhoogd. Ook nu weer met de vraag het bedrag binnen 8 of 14 dagen te betalen.
Bij een eventuele 3e herinnering wordt het verschuldigde bedrag opnieuw met € 5,- administratiekosten verhoogd.
Wanneer ook de termijn van de 3e herinnering verstreken is en het verschuldigde bedrag niet betaald is zal er een incassobureau (Correct Incasso Nijmegen) worden ingeschakeld waarbij de kosten voor de leerling/ouder zijn.
Vanaf het moment dat er bij 3 opeenvolgende gitaarles-termijnbedragen of -facturen een herinneringsprocedure in gang is gezet, worden er vanaf de 1e herinnering administratiekosten berekend.

Stopzetten lessen/sessies

Wanneer er eenmaal een incassobureau is ingeschakeld worden de lessen/sessies van deze leerling/client stopgezet. De leerling(ouder)/client blijft na het stopzetten van de lessen of diensten aansprakelijk voor de in een overeenkomst afgesproken lessen/sessies of het verschuldigde factuurbedrag.
Bij gitaarlessen die in maandelijkse termijnen betaald worden geldt: na het versturen van 3 herinneringen binnen één seizoen, worden de lessen stopgezet. De leerling/ouder blijft in dat geval betalingsplichtig tot het einde van de geldende opzegtermijn.

Contactgegevens

Elke Wong Lun Hing
De Moestuin 3
6891 CV Rozendaal
welkom@yluma.nl
wahine@yluma.nl

KvK 09191113

BTW-ID NL001855762B63

Yluma Wondercoaching